การชำระเงิน

จองห้องที่คุณต้องการ

เลือกวัน และเวลาที่คุณต้องการเข้าพักที่โรงแรม จากนั้นเลืกรูปแบบห้องที่ห้องที่ต้องการเข้าพัก กรอกรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อทำการจองห้อง

โอนเงิน

เมื่อคุณจองห้องทางหน้าเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์แล้ว ระบบจะส่งอีเมลลไปเพื่อนยืนยันการจองห้องพัก จากนั้นลูกค้าจะได้ ข้อมูลการชำระเงิน หรือสามารถดูได้ที่หน้าเวบไซต์.

ยืนยันการชำระเงิน

หลังจากที่โอนเงินเสร็จแล้ว ให้ลูกค้าเข้ามากรอกรายระเอียดการโอนเงินที่หน้าเวบ ชื่อเมนู "ยื่นยันการชำระเงิน" กรอกข้อมูลตามความจริง เช่น วัน เวลา เลขที่จองห้องพัก เป็นต้น