ติดต่อเรา

Contact us.

ประกาศรับสมัครพนักงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
• สาขาวิชาการบัญชี
• สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
• สาขาวิชาการเลขานุกา

*ดาวนโหลดใบสมัคร