Park Yung - Nam Som district Yung province.

04:37 PM 04:37 PM

อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม

อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

namtok-nayung-1

อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม มีเนื้อที่ประมาณ 215,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี เลย และหนองคาย มีสภาพภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขาสูงชันสลับซับซ้อนที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 200-500 เมตร ภูเขาที่สูงที่สุดคือ ภูย่าอู่ สูงประมาณ 588 เมตร สภาพป่าส่วนใหญ่ยังอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ เช่น ห้วยน้ำโสม ห้วยตาดโตน ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายตามป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณและดินลูกรังตามป่าเต็งรัง หินที่พบในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหินทราย ในอดีตพื้นที่ของอุทยานแห่งนี้ได้รับการประกาศเป็นวนอุทยานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 และได้โอนการควบคุมดูแลมาอยู่ในกองอุทยานแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2532

nayungnation-01

อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม มีลักษณะอากาศเป็นแบบมรสุม โดยฤดูร้อนอากาศจะร้อนมาก อุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียส ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ฤดูฝนจะอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม และฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่มีอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิประมาณ 10-20 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวมากที่สุด นอกจากนี้ภายในเขตอุทยานฯ ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าเต็งรังกระจายอยู่ตามเชิงเขาและสันเขา มีพันธุ์ไม้สำคัญ คือ เต็ง รัง เหียง พลวง ฯลฯ รวมถึงพืชพื้นล่างเป็นหญ้าเพ็ก กระเจียว ป่าเบญจพรรณ และไผ่หลายชนิด ตามริมห้วยยังเป็นป่าดิบแล้ง และพืชพื้นล่างพวกหวาย ปาล์ม และสมุนไพรต่างๆ ป่าเหล่านี้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด แม้ว่าจะถูกคุกคามอย่างมากจากมนุษย์ แต่ก็ยังพอพบเห็นได้

nayungnation-03

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งนี้มีไม่มากนัก จุดท่องเที่ยวเด่นๆ คือจุดชมทิวทัศน์ผาแดง และน้ำตกยูงทองซึ่งการไปชมจะมีเส้นทางเดินป่าเป็นเส้นทางวนกลับที่เดิม เริ่มต้นที่บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร โดยคุณสามารถเลือกเดินในเส้นทางวงกลมนี้ได้ จุดแรกที่จะได้ไปพบคือน้ำตกยูงทอง อยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ 500 เมตร เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามในช่วงฤดูฝน เพราะเป็นช่วงที่มีปริมาณน้ำมาก สายน้ำไหลจากลำธารตกลงมาตามหน้าผาสูงประมาณ 25 เมตร ใต้เพิงแผ่นผาสามารถเดินเข้าไปชมน้ำตกได้อย่างใกล้ชิด ด้านล่างเป็นแอ่งน้ำที่คุณสามารถลงเล่นได้ แต่ไม่ควรลงเล่นในช่วงที่มีน้ำหลาก บริเวณนี้เคยเป็นที่อาศัยของฝูงนกยูงจำนวนมากที่จะออกมาหากิน และมาลงกินน้ำที่น้ำตกแห่งนี้ ชาวบ้านที่มาพบเห็นจึงเรียกน้ำตกแห่งนี้ว่า น้ำตกยูงทอง

nayungnation-04

จากน้ำตกยูงทองจะมีเส้นทางเดินตัดมายังผาแดง ซึ่งเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของอุทยาน อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ 1,500 เมตร บริเวณผาแดงเป็นหน้าผาหินทรายที่สูงชัน สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากทุ่งนาเบื้องล่าง ด้านบนจุดชมวิวนี้จะมองเห็นทิวทัศน์ได้สวยงามกว้างไกล ในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติจากน้ำตกยูงทองมายังผาแดง ก่อนถึงจุดชมวิวเล็กน้อย จะมีถ้ำเล็กๆ อยู่แห่งหนึ่ง ลักษณะเป็นเพิงหินวางทับก้อนหินใหญ่อยู่อีกก้อนหนึ่ง ในอดีตเคยเป็นสถานที่ที่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ใช้นั่งวิปัสสนากรรมฐานจากถ้ำเดินไต่บันไดไม้ขึ้นไปก็ถึงจุดชมวิวด้านบนได้

nayungnation-05

Leave a Reply